Fleetboard Portal

Din centrale adgang til alle tjenester.

Den nye cloudbaserede portal afløser fremover FleetBoard Cockpit. Den nye portal tilbyder et moderne design, intuitiv betjening og er din centrale adgang til alle tjenester.

Men den tilbyder også forskellige nye funktioner:

  • Mere information: Proaktive notifikationer med alarmer giver hurtig reaktion, handlingsanbefalinger i stedet for rådata
  • Mere performance: Kort udgivelsescyklus, hurtig tilgængelighed for nye funktioner, automatiske opdateringer i baggrunden
  • Mere effektivitet: Effektiv arbejdsgang med få klik, hurtige opladningstider
  • Integration af kortere intervaller for positionering
  • Udvidelse af tidsstyringstjenesterne inklusive mulighed for Card-Hotel på udvalgte markeder
  • Integration af eTruck-specifikke funktioner i portalen
  • Integration af Mercedes-Benz Trucks Uptime i samme brugerflade
  • Avanceret sikkerhed og godkendelse (tofaktor-godkendelse)

Fleetboard Portal

Fleetboard Charge Management

Sikrer, at dine lastbiler er opladet og klar til brug

Fleetboard Mapping

Konstant opfølgning.
Fleksibel reaktion.

Fleetboard Logbook

Forstå adfærden for din virksomheds eTrucks

Mercedes-Benz Trucks Uptime

Intelligent netforbindelse. For en endnu mere intelligent udnyttelse af køretøjet.

Fleetboard analytics

Optimal kørsel. Maksimal indtjening.