Hardwareopgradering påkrævet

Oplysninger om udskiftning af hardware.

På denne side finder du vigtige oplysninger, der gør det muligt at udskifte hardware i dine nuværende telematikstyreenheder (telematikplatform 3.-5. generation og Truck Data Center 6 og 7 – 1. generation), som følge både af den forestående afbrydelse af 2G- og 3G-nettet og som følge af Life Cycle Management. I forbindelse med afbrydelse af 2G-nettet er det af største vigtighed at tage højde for køretøjer i transittrafik (f.eks. gennem Schweiz siden 31.12.2022 og Slovenien fra 31.12.2023).

Afbrydelse af 2G- og 3G-nettet DK

Mobilnettene ændres: Flere globale telekommunikationsudbydere vil inden udgangen af 2025 udfase deres 2G- og 3G-netværk og udbygge deres frekvenser til de nye, mere effektive mobilteknologier (4G LTE og 5G). Hvis dine køretøjer krydser landegrænser, kan der forekomme variationer i tilgængeligheden af din mobile dataforbindelse. Allerede inden den reelle udfasning af 2G-/3G-nettene må du forvente begrænsninger i brug af nettet og afbrydelser af telematiktjenesten.

Landeoversigt over planlagte afbrydelser

Hvilke lande er berørt: 2G3G_Network_Availability_Map.pdf.

For os som producent har forsyningsnetoperatørernes frakobling af 2G- og 3G-bredbåndene, der er vigtige for os, givet nogle udfordringer. Derfor har vi lanceret kampagnen "Stay Connected".  Vi har udviklet den helt rigtige eftermonteringsløsning til dig, vi har forbedret værkstedsprocessen og sammensat en tilbudspakke, der gør opgraderingen så nem som muligt for dig.

 

FLEET HEALTH CHECK

Kontakt din lokale Fleetboard-kontaktperson på dit marked for at finde ud af, om og i givet fald hvilke af dine køretøjer der er berørt.

Proces for udskiftning af hardware

Fire trin for en succesfuld udskiftning af hardware:

Bestil hardwaren, og aftal tid på værkstedet

Dele til køretøjer fra Mercedes-Benz: Du bedes tjekke i standardkataloget (Xentry Parts Information) eller i ADANA.

Dele til køretøjer fra andre producenter

Køretøjet ombygges på værkstedet

Mercedes-Benz-køretøjer: Nødvendige monteringsvejledninger findes i Xentry WIS.

Opgradering: Vejledning til fremmede køretøjer til den nyeste hardwaregeneration

Eftermontering: Vejledning til fremmede køretøjer (første installation)

Test efter hardwareudskiftning

Du kan finde nummeret ved hjælp af telefonnummergeneratoren. Indtast ICCID-nummeret på det link, der er angivet nedenfor.

Vejledning til køretøjstest

Lad køretøjet blive aktiveret med den nye hardware

Foretag aktivering via onlineformularen nedenfor, når ombygningen er gennemført. Køretøjet kan forlade værkstedet, aktiveringen sker automatisk.

Opgradering: Brug dette link til genaktivering (kun for køretøjer, der tidligere har været aktive)

Eftermontering: Brug dette link ved første aktivering (til køretøjer ved førstegangsmontering)

Søgning efter telefonnummer:

STYREENHEDSAKTIVERING

Kontakt: