HAR DU SPØRGSMÅL TIL DIN TJENESTE?

Cockpit

Hvad er systembetingelserne for Fleetboard Cockpit?
Fleetboard anbefaler, at mindst følgende systembetingelser overholdes for at brugen af Fleetboard tjenesterne kan være optimal:
Systemkrav

Hvordan foretager jeg en opdatering af Fleetboard Cockpit?
Opdateringen kan du starte i Cockpit Client under Hjælp/Opdatering

Hvor kan jeg downloade Fleetboard Cockpit?
Den nyeste version finder du på følgende link:
Cockpit Releases

TIDSREGISTRERING

Understøtter Fleetboards tidsregistrering to-chaufførsdrift?
I Fleetboard tidsregistrering vises også passagerens data.

DOWNLOAD AF MASSELAGER OG (CHAUFFØRKORT)

Hvilken kortlæser anbefaler Fleetboard?
Fleetboard anbefaler kortlæseren OMNIKEY 3121 USB.

Hvem gennemfører administrationen af kortlæseren?
Tilslutningen af kortlæseren og i givet fald installation af nødvendige drivere udføres af kunden.

Hvem stiller kortlæseren til rådighed?
Kortlæseren stilles parat af kunden.

Hvordan kan jeg ændre intervallet mellem min download af masselager?
Intervallet (maks. 30 dages interval) for download af masselager kan du indstille individuelt i Fleetboard Cockpit.

Hvordan kan jeg administrere download af chaufførkort?
Download af chaufførkort kan du administrere i Fleetboard Cockpit. En udførlig vejledning hertil finder du i håndbogen til Fleetboard Cockpit.

DispoPilot.guide

Hvordan installerer jeg kortopdatering til DispoPilot.guide (2. Generation)?
Installationsfilen samt yderligere informationer om download/installation finder du på Kortopdatering

ADGANGSKODE

Jeg har glemt mit User Password. Hvad gør jeg?
Henvend dig først til din interne Fleetboard administrator.
Kender du ikke denne, så kontakt Support under Online Support Center

SOAP

Er der i Fleetboard en SOAP-tilknytningsmulighed?
Til integration af Fleetboard Telematik Data i dine egne It-systemer tilbyder Fleetboard en SOAP-grænseflade.
Flere informationer finder du på: https://webservices.fleetboard.com
Angående tekniske spørgsmål bedes du kontakte webservices@fleetboard.com

Smart Tachograph

Der er installeret en Smart Tachograph i køretøjet.. Hvad skal jeg være opmærksom på?

  • Siden 15.06.2019 har den nye Smart Tachograph (DTCO 4.0 / 2.  generation tachograph) været obligatorisk for nye registreringer af køretøjer.
  • Med introduktionen af den nye Smart Tachograph, vil nye værkstedskort, firmakort og chaufførkort (2. generations kort) også blive indført
  • Smart tachograph kan kun konfigureres med 2.  generations værkstedskort
  • Firmakort og chaufførkort kan stadig bruges, 2. Generations kort bliver udstedt ved udløb/ Erstatning

Bemærk:

  • For køretøjer med Smart Tachograph er der ingen frigivelse for Fleetboard køretøjscomputer TP4
  • Køretøjer med Smart Tachograph skal være udstyret med en Fleetboard køretøjscomputer TP5 / cTP
  • Kunderne behøver den nyeste version af Fleetboard Cockpit (1.28 eller nyere)

HAR DU SPØRGSMÅL TIL HARDWAREN?

Dispo Pilot

Hvordan gennemføres en koldstart ved DispoPilot.guide?
Koldstart ved DispoPilot.guide (1. generation):
1. Aktiver til/fra-knappen foroven i displayet og hold den trykket ind.
2. Aktiver derefter kort Reset Button bag på displayet, hold fortsat til/fra-knappen trykket ind.
3. Hold fortsat til/fra-knappen trykket ind, indtil der kommer en dialog frem (blå skærm, dialog på engelsk).
4. Slip til/fra-knappen og aktiver dialogen.
5. Apparatet starter nu af sig selv igen. (Info: Denne proces varer noget længere end en varmstart)

Koldstart ved DispoPilot.guide (2. generation):
1. Løsn DispoPilot.guide fra holderen.
2. Hold til/fra-knappen trykket ind, indtil der kommer en grå menu frem.
3. Tryk på "Sluk" indtil DispoPilot.guide slukkes.
4. Tryk på til/fra-knappen, indtil "Velkomstskærm" kommer frem.
5. Sæt DispoPilot.guide tilbage i holderen.
6. Tryk OK på "Velkomstskærm".

TELEMATIKENHED

Hvordan gør jeg, hvis jeg vil udskifte hardwaren?
Henvend dig til din Fleetboard Support eller din Mercedes-Benz / Fleetboard servicepartner. Her vil de øvrige skridt blive sat i gang.

VÆRKSTEDSSUPPORT

Hvem kan jeg henvende mig til om emner vedrørende indbygning?
For tekniske emner omkring indbygningen kan du kontakte vores Fleetboard værkstedssupport på tysk og engelsk.
Telefon:
+49 (0) 7271 98 18 18
Mandag-fredag
09:00 - 17:00
Lørdag 
08:00 - 13:00

LIVSCYKLUS

Hvor længe kan jeg stadig anvende den indbyggede hardware?

En oversigt over de forskellige hardwarekomponenters livscyklus finder du 

her

HAR DU SPØRGSMÅL TIL AKTIVERING/DEAKTIVERING?

AKTIVERING

Hvad har indflydelse på varigheden af en aktivering?
Varigheden af en aktivering afhænger af mange faktorer som f. eks. den indbyggede hardware og dens mobilradiomodtagelse. Kontroller venligst desuden, at tændingen under aktiveringen er tændt mindst en gang om dagen.

Hvordan kan jeg få mit køretøj aktiveret?
Aktiver dit køretøj ved hjælp af vores online support-formular
Online Support Center

DEAKTIVERING

Hvordan kan jeg få mit køretøj deaktiveret?
Deaktiver dit køretøj ved hjælp af vores online support-formular
Online Support Center

HAR DU SPØRGSMÅL TIL REGNINGEN/KONTRAKTEN?

KONTRAKT

Hvor finder jeg mit kontraktnummer og kundenummer?
Kontraktnummeret er det 10-cifrede nummer på din kontrakt, der begynder med 14. Kundenummer et er 5- eller 6-cifret og befinder sig ligeledes på din kontrakt.

Kan jeg foretage en omstilling af kontrakten fra tjenesten Transportmanagement til tjenesten Messaging?
En kontraktomstilling er mulig. Dertil kræves en ændring af rammekontrakten. Kontakt din salgs-kontaktperson: Salg kontakter.

Hvor længe gemmes datatene i Fleetboard systemet?     
Der er fastlagt forskellige frister for at grmme data, afhængigt af dataenes art, se venligst disse i Fleetboards bestemmelse om beskyttelse af data.

Hvor finder jeg en oversigt over de tjenester, jeg har booket?       
Du finder dine bookede tjenester i din kontraktbekræftelse.

REGNING

Hvorfor får jeg beregnet et tilslutnings- og / eller årsgebyr?
Tilslutnings- og / eller årsgebyr er en del af din kontrakt med Fleetboard.

Hvorfor beregnes der for et køretøj, selv om det ikke længere befinder sig i din vognpark?
Køretøjet synes i dette tilfælde at være deaktiveret. Du kan når som helst få et køretøj, som du ikke har i drift mere, deaktiveret ved hjælp af vores onlineformular. Har du allerede solgt køretøjet eller leveret det tilbage, behøver vi dokumentation som f.eks leasingpartnerens kontrakt eller kvitteringen.     

Hvornår bliver regningerne udstedt?
Regningerne udstedes altid ved månedens begyndelse.

PARTNERFLÅDE

Jeg vil gerne anmode om en partnerflåde. Hvad gør jeg?
Send følgende formular udfyldt og underskrevet til:
support@Fleetboard.com
http://www.fleetboard.com/portal/static/forms/en_EN/Support_Form_Fleet_Connection.pdf
Bemærk, at formularen skal underskrives af den ansvarlige kontaktperson for ejerflåden.

HAR DU SPØRGSMÅL TIL FLEETBOARD APPS?

Fleet.app

Hvilke funktionaliteter tilbyder Fleetboard Fleet.app’en?
> Indsatsanalyse med køremådebedømmelse og indsatsens sværhedsgrad (køretøjs- eller chaufførrelateret)
>Kørselsoptegnelse (position, turforløb)
> Forsendelse af tekstmeddelelser til chaufføren
> Overblik over køretidsprognoserne
> Køre- og hviletider

Hvor kan jeg downloade Fleetboard Fleet.app’en?
Fleetboard apps kan downloades i Google Play Store og Apple App Store.

Fleetboard Driver

Hvilke funktionaliteter tilbyder app’en Fleetboard Driver?
Vigtige informationer fra tjenesterne tidsmanagement, indsatsanalyse og følge- og sporingssystem.

Hvordan kan jeg ændre chaufførkortnummer i app’en Fleetboard Driver?
Log med din e-mailadresse og din personlige adgangskode på Fleetboard Driver.
Under fanen Min profil har du nu under Forny chaufførkort mulighed for at ændre chaufførkortnummeret.

Hvordan registrerer jeg en chauffør i app’en Fleetboard Driver?
1. Registrer dig i app’en med navn, e-mailadresse, sprog, adgangskode og accepter AFB.
2. Du modtager en e-mail, bekræft denne.

Hvor downloader jeg app’en Fleetboard Driver?
Fleetboard apps kan downloades i Google Play Store, Apple App Store og Mercedes-Benz Truck App Portal.

BETINGELSER

Hvilke Fleetboard tjenester skal jeg have booket for at jeg i app’en Fleetboard Driver kan se 
dataene i Performance Coach, Time Manager og Min Truck?

Til følgende skærme skal tjenesten bookes:
For Time Manager skal du booke tjenesten Tidsregistrering.
For Performance Coach skal du booke tjenesten Indsatsanalyse.
For Min Truck skal du booke tjenesten Følge- og sporingssystem.

Hvordan kan jeg som chauffør se informationer i Performance Coach, Time Manager og Min Truck?
1. Efter registreringen og den første login vises chaufførkortidentificeringen.
2. Udfør de næste fire handlinger
3. Tilføj chaufførkortet og dets udstedelsesland i app’en
4. Tilføj den km-stand for Fleetboard køretøjet, hvor chaufførkortet er sat i
5. Kør ca.15 minutter med dit køretøj, så dataene bliver overført
6. Fleetboard kontrollerer nu automatisk om de data, der er angivet i app’en, stemmer overens med Fleetboard-dataene
7. (Bemærk venligst, at verificeringen kan tage op til 24 timer)
8. Lykkes verificeringen, får din disponent automatisk en meddelelse i Cockpit om frigivelse af dataene
9. Så snart dataene er frigivet, ser du dine data i app’en.
10. Lykkes verificeringen ikke, kontroller da dine indtastede data og gentag chaufførkort-verificeringen.
11. Er verificering alligevel ikke mulig, kontakt os da direkte via app’en

KONTAKT

KONTAKT

Jeg interesserer mig for Fleetboard produkter/tjenesteydelser. Hvem kan jeg henvende mig til?
Her finder su en oversigt over vores salgskontakter: Salg kontakter

Hvor kan jeg indgive en ansøgning / få besked om min ansøgnings status?
Din ansøgning skal indsendes via www.daimler.com/career. I denne portal kan du desuden forespørge om den aktuelle status for din ansøgning.

Hvor kan jeg få Fleetboard reklameartikler fra?
Vores reklamemidler er ikke til salg. Henvend dig venligst til din salgskontaktperson.