Mercedes-Benz Danmark AS
Digevej 114
2300 København S
Danmark

Telefon: +45 33 78 56 56
Telefax: +45 33 78 56 55

CVR nr. 14 81 51 98
SE nr. DK 14 81 51 98
 

Copyright
Ophavsret & nbsp; Daimler. Alle rettigheder forbeholdes. Alle tekster, billeder, grafik, lyd, video og animationsfiler samt deres arrangementer er beskyttet af ophavsret og andre love, der regulerer beskyttelsen af ​​intellektuel ejendomsret. De må ikke gengives eller ændres og anvendes på andre websteder til kommercielle formål eller blive videregivet til tredjepart. Flere Daimler-websteder indeholder også billeder, der er beskyttet af ophavsretten til dem, der leverede billederne.

Garanti 
Daimler stiller oplysningerne til rådighed uden nogen garanti, eksplicit eller implicit. Alle implicitte garantier med hensyn til salgbarhed, egnethed til særlige formål eller ikke-overtrædelse af love og patenter er også udelukket. Selvom vi antager, at de oplysninger, vi leverer, er korrekte, kan det stadig indeholde fejl eller unøjagtigheder.

Licensrettigheder 
Daimler ønsker at tilbyde dig et innovativt og informativt internetprogram. Vi håber derfor, at du nyder vores kreative design så meget som vi gør. Vi håber dog på din forståelse af, at Daimler skal beskytte dets intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder patenter og ophavsrettigheder, og disse internetsider kan ikke give nogen licensrettigheder overhovedet til Daimlers intellektuelle ejendomsrettigheder.