Mercedes-Benz Danmark AS
Digevej 114
2300 København S
Danmark

Telefon: +45 33 78 56 56
Telefax: +45 33 78 56 55

CVR nr. 14 81 51 98
SE nr. DK 14 81 51 98

 

Ophavsret
Copyright Daimler AG. Alle rettigheder forbeholdes. Teksten, billeder, grafik, lydfiler, animationsfiler, videofiler og deres arrangement på Daimler-internetsider er underlagt copyright og anden beskyttelse af intellektuel ejendomsret. Disse objekter må ikke kopieres til kommerciel brug eller distribution og disse objekter må heller ikke ændres eller videresendes til andre websteder. Nogle Daimler-websteder indeholder også materiale, der er underlagt deres udbyderes ophavsret.

Produktvariationer 
Nogle af produktoplysningerne, illustrationerne og billederne på dette websted kan have været forberedt til generisk brug på Daimler internetsider, der opretholdes i forskellige lande rundt omkring i verden. Som følge heraf kan nogle af de oplysninger og / eller tilbehør, der ikke er tilgængelige i nogle lande eller som kun er tilgængelige i forskellige specifikationer eller konfigurationer, imødekomme lokal efterspørgsel eller regulering i disse lande.

Hvis du er interesseret i en køretøjsmodel, farve, optioner eller tilbehør, der vises på internettet og er i tvivl om tilgængeligheden eller specifikationen, der hvor du befinder dig, skal du kontakte Daimler og / eller en lokal autoriseret forhandler for det relevante produkt.

Priser
Alle angivne priser er vejledende priser. Priserne er aktuelle på tidspunktet for offentliggørelsen og kan ændres uden varsel.

Varemærker
Medmindre andet er angivet, er alle mærker, der vises på Daimler-websteder, underlagt Daimlers varemærkerettighederne, det gælder især modelnavne, alle firmalogoer og emblemer.

Licensrettigheder 
Daimler tilbyder et innovativt og informativt websted. Vi håber, at du vil være lige så begejstret, som vi er, for den kreative indsats. Det er vigtigt at understrege, at Daimler skal beskytte deres intellektuelle ejendom, herunder deres patenter, varemærker og ophavsret. Det bemærkes hermed, at hverken denne internetside eller noget materiale indeholdt heri på nogen måde yder eller ydes til at give nogen personlig tilladelse til Daimlers intellektuelle ejendomsret. 

Ingen garantier eller repræsentationer 
Oplysningerne på dette internetside leveres af Daimler som de er og i det omfang loven tillader det, leveres uden nogen form for garanti, eksplicit eller implicit, men ikke begrænset til underforståede garantier for salg eller egnethed til et bestemt formål eller ikke-overtrædelse. Mens de angivne oplysninger antages at være korrekte, kan de indeholde fejl eller unøjagtigheder.

Denne hjemmeside indeholder links til eksterne websteder, som ikke kontrolleres af Daimler. Derfor er vi ikke ansvarlige for indholdet på et linket websted. Daimler leverer kun disse links til dig som en service, og inkluderingen af ​​et link betyder ikke, at Daimler understøtter det linkede site.