Forskning

For at sætte øget fokus på aktuelle emner og nå frem til ny viden har FleetBoard involveret sig i en række videnskabelige forskningsprojekter:

Forskningsprojektet SETPOS (Secure European Truck Park Operational Services)

FleetBoard deltager i et EU-støttet forskningsprojekt, der har som mål at etablere beskyttede og sikrede områder på lastbilsrastepladser og gøre det muligt for lastbilchauffører at bestille og reservere parkeringspladser, f.eks. via telematiksystemer. Øvrige deltagere i projektet "Secure European Truck Park Operational Services" er ADAC, Asfinag, Autostrade, Tank & Rast, Veda and Telerout og flere endnu. Projektet støttes med 5,3 mio. € og løber i 24 måneder. Yderligere information kan findes på www.setpos.eu.

Forskningsprojektet Nestor II

Fra 2003 til 2005 deltog FleetBoard i forskningsprojektet Nestor II, der havde til formål at reducere CO2 i trafikken. Der var tale om et EU-projekt, som blev gennemført under regi af TÜV Rheinland. Som led i studiet blev ca. 19.000 dataposter fra FleetBoard-kunder analyseret, og det blev påvist, at det er muligt at opnå en øget CO2-effektivitet ved brug af telematik. I forbindelse med undersøgelsen kunne man desuden konstatere, at telematiksystemer amortiseres inden for 1-1½ år.

Forskningsprojektet SmartInfo

Som en del af projektrådet støtter FleetBoard projektet „SmartInfo“ - Supply and Marketing of Traffic Information, der er støttet af grundforskningsfonden på universitetet i St.Gallen. Rådet samler forskere fra forskellige fagdiscipliner og virksomheder fra flere brancher og yder støtte i indholdsmæssig og metodisk henseende i form af regelmæssige møder og via et bilateralt samarbejde mellem de enkelte medlemmer og Kühne-instituttet for logistik. På basis af perspektiverne informationsadfærd, koordination og informationsproduktion undersøges fænomenet „Nytteværdi af trafikinformation i vejgodstrafikken“. Målsætningen er at forklare den hidtil begrænsede udnyttelse og det mangelfulde udbud, identificere nyttepotentiale og nyttestiftende produktegenskaber, skelne mellem brugergrupper og definere forudsætningerne for en succesrig markedsføring af trafikinformation.

Logistik-V’Info

Projektet LOGISTIK-V’INFO undersøger, hvorvidt en tidsmæssig og rumlig opløsning af transporterne og en forudseende assistance til chaufføren kan opfylde forbedringspotentialet for trafik og miljø, og hvilke fordele lavere transportomkostninger og en større pålidelighed giver for flådeoperatører og speditører.

Leveringen af dynamiske trafikinformationer tilpasses konsekvent anvendelsen inden for vejgodstrafik og implementeres eksemplarisk for trafikinformationscentralen RUHRPILOT. I turplanlægningen gør inkludering af belastningskurver det muligt konsekvent at undgå belastede områder, geografisk og tidsmæssigt. I turstyringen tages yderligere højde for aktuelle trafikinformationer, hvilket gør det muligt at registrere forsinkelser, så disponenten kan reagere optimalt på disse.

 

 

Chaufførassistancen kan registrere aktuelle eller forventede trafiksituationer (f.eks. rødt lys eller reaktioner hos de forankørende køretøjer), så chaufføren kan tilpasse kørslen energioptimeret til den aktuelle situation.

X

Brug af cookies

For at kunne udforme webseite optimalt og løbende gennemføre forbedringer, bruger Daimler cookies. Ved at fortsætte brugen af webseite accepterer du brugen af cookies.

Yderligere oplysninger fås i cookie-oplysninger.

Dit besøg på denne website bliver omgående anonymiseret og registreret af en webanalysetjeneste. Ønsker du ikke dette, bedes du klikke her.

Yderligere information herom kan findes i impressum.